Zwroty i reklamacje

 

 Chcesz zwrócić towar?

Czas na zwrot produktów

Masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu
14 dni od dnia otrzymania przesyłki

Czas na zwrot pieniędzy

Termin zwrotu płatności może wynieść do 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwrotu

Forma zwrotu pieniędzy

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji

Jak dokonać zwrotu?

Aby dokonać zwrotu proszę uzupełnić formularz, a następnie przesłać go na adres e-mail: sklep@beddog.pl wraz z numerem przesyłki niezbędnym do jej śledzenia. W przypadku braku przesłania formularza na adres e-mail, zwrot nie zostanie rozpatrzony. Sprawdź dokładnie czy podałeś/aś poprawnie wszystkie dane! Prosimy o bezwzględne oczyszczenie zwracanego towaru, staranne zabezpieczenie i zapakowanie przesyłki. 
Wyślij do nas przesyłkę ze zwracanymi produktami na adres:

Sogo Eselling: Rozbórz Długi 66c 37-560 Pruchnik.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem lub doręczanych do paczkomatów. 

Konsument ponosi koszt odesłania zwracanego produktu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient będący Konsumentem może w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania towaru, dokonać odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Chcąc odstąpić od umowy należy w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu wypełniając formularz odstąpienia od umowy.

Formularz należy wysłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail: sklep@beddog.pl.

Zwracany towar należy odesłać w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 

Sklep www.beddog.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem lub doręczanych do paczkomatów.

Skutki odstąpienia od umowy – zakup towarów: 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres

Sogo Eselling Zawada Sp.j.  

Rozbórz Długi 66c 

37-560 Pruchnik

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;
Jeżeli zakupiony towar nie jest zgody z umową, mogą Państwo go zareklamować.
Reklamacje dotyczące Towarów, należy zgłaszać pocztą elektroniczną, na adres e-mail sklep@beddog.pl Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • – wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania
 • – numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia
 • – oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktura) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia
Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczki nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy kartony zostały wgniecione, poszarpane, otwarte lub oklejone oryginalną taśmą kurierską.. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od dania doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Poinformujemy Państwa e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozpoznania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad lub usuniemy wadę.

Szczegółowy opis procedury reklamacji znajduje się w § 6. Reklamacje –  Regulaminu Sklepu Internetowego Beddog.pl

Wybierając BedDog, wspierasz Polskę!

Nasze legowiska są produkowane w Polsce z miłością i dbałością o jakość.